SLYŠÍM TO, CO JINÍ NESLYŠÍ
BOSÉ NOHY CHODIT PO PLYŠI.
JAROSLAV SEIFERT
ÚVODNÍ
ZAMYŠLENÍ
INFORMACE
O NÁS
INFORMACE
O REGISTRACI
PŘEDNÁŠKY
A ŠKOLENÍ
PODZIMNÍ
KONGRES
KONTAKTY
 
 

ODKAZY

PŘIHLÁŠKA

KREDITY

NÁVŠTEVNÍ KNIHA

INTRANET

Pozvánka na XXI. celoslovenskú konferenciu sestier
pracujúcich v ORL

TÉMY:
1. Špecifiká v ošetrovateľskej
starostlivosti v ORL
2. Právo a legislatíva
3. Varia

KEDY:
12.–13. október 2018

(Hotel Magnus,
Považská 1706/35, Trenčín)Změny v počtu kreditů *

za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. (účinnost 1.2.2010)

Název vzdělávací aktivity   Počet kreditů po novelizaci  

Inovační kurz, školící akce,
odborný kurz

4 kr/den – max. 12 kr/akce
(nejde-li o pedagogickou činnost)

E-learningový kurz

2 kr/min. 15 stran textu
3 kr/min. 30 stran textu

Seminář

1 kr/akce (nejde-li o pedagogickou činnost)

Odborná stáž

3 kr/den – max. 15 kr/stáž

Kongres, konference, sjezd,
pracovní den, sympozium

4 kr/den – max. 12 kr/akce
     přednesení přednášky 10 kr/vlastní přednáška, autorství posteru,
aktivní účast na soutěžích
     spoluautor na přednášce 5 kr – spoluautorství nebo přednesení cizí přednášky
     spoluautor na posteru 4 kredity

Mezinárodní kongres

5 kr/den – nejvíce 15/akce
15 kr/vlastní přednáška, autorství poster
10 kr/spoluautorství nebo přednesení cizi přednášky
5 kr/spoluautorství na posteru

Publikační činnost

autor 15 kr/odborný článek
spoluautor 10 kr/odborný článek
v časopise s hodnotou IF +100 %,
v recenzovaném časopise +30 %
autor 25 kr/odborné publikace, učebnice, skript,
učební pomůcky
spoluautor 20 kr

Pedagogická činnost

2 kr/vyučovací hodina, nebo přednesení odborného sdělení,
max. 20 kr za reg. období

Vědecko-výzkumná činnost

25 kreditů

Vypracování metodiky

20 kreditů

* Materiál převzatý ze zdrojů MZ.