SLYŠÍM TO, CO JINÍ NESLYŠÍ
BOSÉ NOHY CHODIT PO PLYŠI.
JAROSLAV SEIFERT
ÚVODNÍ
ZAMYŠLENÍ
INFORMACE
O NÁS
INFORMACE
O REGISTRACI
PŘEDNÁŠKY
A ŠKOLENÍ
PODZIMNÍ
KONGRES
KONTAKTY
 
 

ODKAZY

PŘIHLÁŠKA

KREDITY

NÁVŠTEVNÍ KNIHA

INTRANET

Pozvánka na XXI. celoslovenskú konferenciu sestier
pracujúcich v ORL

TÉMY:
1. Špecifiká v ošetrovateľskej
starostlivosti v ORL
2. Právo a legislatíva
3. Varia

KEDY:
12.–13. október 2018

(Hotel Magnus,
Považská 1706/35, Trenčín)Odborná sekce audiologických sester

Kde vlastně vznikla myšlenka na založení odborné sekce audiologických sester?
U polévky.
Ano…, v té době již existovala Odborná sekce ORL sester, ale pro specifickou odbornost audiologických sester v ní nebylo příliš prostoru. Při obědě jsme se shodly s kolegyní, že by bylo dobré tuto sekci založit.

ODBORNÁ SEKCE AUDIOLOGICKÝCH SESTER
vznikla v roce 2002 pod záštitou Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska (původní název), dnes Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků – poprvé byl zvolen pětičlenný výbor, činnost však nesplňovala naše původní představy.
V této době bylo cca 100 členů, komunikace však vázla a informace se nedostávaly. Jednou za rok jsme se sešly na konferenci, ale toto se zdálo nedostačující. Praktická činnost byla malá, členky jevili nezájem, odcházely. Přitom problémů v našem oboru přibývalo, bylo hodně nespokojenosti.
V roce 2005 na naší konferenci jsme provedly nové volby, kde byl ustanoven nový výbor, tentokrát tříčlenný. Dohodly jsme se na nové koncepci celé naší činnosti.
Každý kraj republiky má svého zástupce, který během roku seznamuje své kolegyně s novinkami a závěry schůzek výboru s krajovými zástupci a připomínkami členek sekce k výboru. Tyto schůzky se konají jednou za čtvrt roku. Veškeré informace si předáváme elektronickou poštou. Pravidelně sledujeme naše webové stránky. Celý systém spolupráce je koordinován předsedou, jednatelem a finanční otázky pokladníkem. (Tyto funkce jsou čestné, bez finančního ohodnocení).

Celostátní odborná konference

AUDIOLOGICKÝCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ se koná jednou ročně. Volíme vždy jiné místo konání, podle možností a zájmu organizátorů. Úzce spolupracujeme s POUZP, která je naším garantem.

Během naší činnosti se nám podařilo prosadit několik důležitých bodů a akcí:

V současné době má naše Odborná sekce Audiologických sester cca 200 členek a rády přivítáme v našich řadách další kolegyně.

Aktivní činnost

Organizační

www.pouzp.cz

audiosestry.unas@seznam.cz
pouzp@pouzp.cz

Závěr

Mohly jsme se zde pochlubit několika pozitivními výsledky naší činnosti. Zjistily jsme, že musíme pracovat společně a zapojit mladé členky sekce podle schopností. Naučit audiologické sestry aktivně prezentovat své znalosti a schopnosti jak v činnosti odborné sekce, tak na odborných seminářích a konferencích. Což se již daří. Úroveň přednášek našich audiologických sester bývá velmi vysoká.

Zveme Vás na každoroční odborný kongres audiologických sester.

Zdeňka Levá