SLYŠÍM TO, CO JINÍ NESLYŠÍ
BOSÉ NOHY CHODIT PO PLYŠI.
JAROSLAV SEIFERT
ÚVODNÍ
ZAMYŠLENÍ
INFORMACE
O NÁS
INFORMACE
O REGISTRACI
PŘEDNÁŠKY
A ŠKOLENÍ
PODZIMNÍ
KONGRES
KONTAKTY
 
 

ODKAZY

PŘIHLÁŠKA

KREDITY

NÁVŠTEVNÍ KNIHA

INTRANET

Pozvánka na XXI. celoslovenskú konferenciu sestier
pracujúcich v ORL

TÉMY:
1. Špecifiká v ošetrovateľskej
starostlivosti v ORL
2. Právo a legislatíva
3. Varia

KEDY:
12.–13. október 2018

(Hotel Magnus,
Považská 1706/35, Trenčín)Novelizace o registraci


Dne 22.4.2011 vstoupila v platnost novelizace o registraci, doba registrace se prodloužila na 10 let a přikládá se kolek v hodnotě 100 Kč.Novinky v registraci nelékařských zdravotnických pracovníků


Změny v registraci a kreditech jsou uveřejněny na webových stránkách www.nconzo.cz
– Registr – Aktuality


Informace a odpovědi na veškeré dotazy:
www.nconzo.cz
e-mail: registr@nzonco.cz
informační telefonní linka: 543 559 354 v pracovních dnech od 7 do 15:30 hod

Novelizace zákona o registraci:

Registrace v Národním registru v Brně

Formulář se nachází na www.nconzo.cz – vyplnit (6 stran)

Přiložit
(poslední dva dokumenty nesmí být starší 3 měsíců)
Lékařský posudek a výpis z rejstříku trestů se již nedokládá (od 1.7.2008 – nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.). Kontrola přechází na zaměstnavatele nebo živnostenské úřady v případě OSVČ.

To vše + 500 Kč kolek odeslat do Národního registru v Brně (adresa je na 4 straně žádosti).

Do 1 měsíce po doručení je osoba zaregistrována – v případě zdravotních sester v kolonce – Všeobecná sestra. Specializace – např. dětská sestra, audiologická sestra aj. se připisují do kolonky „specializace“.
Nyní se již k registraci dokládá 40 kreditních bodů bez ohledu na počet specializací.
Pokud nastanou změny v registraci, dodáme ihned informace na stránky.

Žádost o uznání specializace na MZČR

Formulář – se nachází na www.mzcr.cz – vyplnit (1 strana)

Přiložit:

Vše se posílá na adresu Ministerstva zdravotnictví – adresa je nahoře na formuláři, rozhodnutí přichází do 3 měsíců.

Ve formuláři je věta: Žádám o uznání způsobilosti podle §96 odst. (1) dle zákona č. 96/2004 Sb. pro výkon činnosti podle (2) vyhlášky č.424/2004 Sb.
(1) par.5 – všeobecná sestra
(2) par.51 – dětská sestra nebo par.54 - audiologická sestra

Na obálku nutno viditelně napsat:
NEPŘEPOSÍLAT DO NCO NZO – VYŘIZUJE MZ PRAHA

Adresa: Ministerstvo zdravostnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Až Vám přijde vyjádření z MZČR o uznané specializaci, necháte ověřit kopii a pošlete na Registr do Brna, kde ji založí do Vašich složek a připíší do kolonky specializace.
Specializaci je nutné hlásit, jako změnu údajů v Registru (jméno prosím neuvádějte).

POMOC
Na stránkách Registru – www.nconzo.cz je interaktivní průvodce problematikou registrace